PŘÍNOSY

Tento projekt vychází z dlouhodobě plánovaného rozvoje města Klecany. Současná úroveň služeb je nedostatečná, v některých odvětvích zcela chybějící a řadí toto město spíše na periferii Prahy než samostatné, plnohodnotné město.


Snažíme se vytvořit příjemné místo nejen k nakupování, ale i místo pro přátelská a obchodní setkávání.


Chceme vyjít vstříc těm, kteří považují za naprosto přirozené si ve svém městě zajistit vše nejdůležitější. Neomezovat se pouze na nákup cestou z práce, nebo muset mít dispozici dopravní prostředek. Otevírací doba je dnes velmi důležitá.


Sídlo společnosti bude v Klecanech - daně zůstanou zde.


Celý tento investiční záměr nebude město Klecany finančně zatěžovat. Náklady spojené se změnou územního plánu budou hrazeny výhradně investorem.


Rozvíjíme myšlenku umístit zde zastávku autobusu PID. Jestliže bude o zastávku zájem stran vedení města, můžeme ji zapracovat při územním řízení.


Přínosem pro občany Astraparku i pro provoz na křižovatce s ulicí Topolová bude snížení rychlosti na hlavní komunikaci.