ZÁKLADNÍ INFORMACE

V současnosti probíhá seznámení široké veřejnosti s tímto záměrem. V případě souhlasného stanoviska zastupitelů města  bude probíhat změna územního plánu, následně územní řízení. Nakonec stavební řízení. Předpokládaná doba celého procesu potrvá cca tři až čtyři roky. Veškeré náklady spojené se změnou využití budou hrazeny investorem.


Celková podlažní plocha obou budov činí 4.000 m2.

V hlavní budově bude supermarket s potravinami (řetězce typu Billa) a zmiňovaný prostor pro restauraci. 

V menším bloku bude více menších prostor pro obchody (drogerie, papírnictví, obuv, domácí potřeby, trafika, atd.) a služby (kadeřnictví, pekařství, lahůdky apod.).

Oba bloky budou po jižní straně připraveny pro restaurační činnost s venkovními terasami. Mezi nimi bude menší parčík, který takto vytvoří klidovou část centra.

Klademe důraz na maximum zeleně v celém objektu. Podél hranice a na parkovišti budou vysázeny vzrostlé stromy. Všechny dešťové vody budou zpracovány k tomuto účelu.

Celý objekt bude přístupný pro pěší  z Astraparku i od ulice Topolová.

Počet parkovacích míst: cca 114 (v souladu s OTP).

Provedení dopravního napojení bylo projednáno Dopravním inspektorátem.