ZÁPORNÉ STRANY PROJEKTU

S každou novou myšlenkou se bohužel vyskytne bezpočet krizových plánů a konspirací. Proto zde uvádíme námitky, které byly vzneseny na setkání občanů na Městském úřadě v Klecanech dne 14. 1. 2020, včetně naší snahy se k tomu věcně vyjádřit.

(Na úřadě města Klecany je k dispozici záznam z jednání)


OC zničí stávající obchodníky a služby 

Tyto nejsilnější obavy vznesl pan zastupitel a současně majitel obchodu v Klecanech u hřbitova. Jeho postoj je samozřejmě pochopitelný. Naší ambicí není někoho likvidovat. Jeho stávajícím a evidentně věrným zákazníkům nebráníme v zaběhnutých stereotypech. Zároveň přivítáme z jejich strany liberálnější přístup.

a) Tento typ prodejny je spíše doplňkovou službou. Stálí zákazníci rozhodně tuto prodejnu nevyužívají jako hlavní zdroj nákupů do domácnosti.  

b) Z diskuzí vyplynulo, že většina podporovatelů našeho projektu v tomto obchodě v současnosti stejně nenakupuje. 

c) Za posledních deset let nepřišla žádná iniciativa řešit situaci kolem obč. vybavenosti Astraparku. Vedle stojí kasárna, která se dříve či později stanou rezidenční oblastí. Podle územního plánu bude rozšíření města směřovat tímto směrem.


OC zničí stávající lékárnu 

Viz text výše. Obchodní centrum bude spádové i pro okolní obce. V těchto obcích většinou nemají ani tušení o existenci stávající lékárny. Pokud si doposud vystačila se současnými zákazníky, nemá se čeho bát.


Zvýší se provoz aut spojený s OC

Obchodní centrum míří na zákazníky Klecan a okolí (Řež, Husinec, Větrušice, Hoštice, Vodochody atd.) Není předpoklad, vyjma obce Sedlec, že by se sem stahovaly kolony aut z okolí, které tudy dnes nejezdí. Jinými slovy tento provoz existuje už dnes. Proto je toto středisko směřováno blíže k obchvatové komunikaci, nikoli k ulici Topolové. 


Zničí se kus současného pole

Toto zájmové území (celý trojúhelník) je územním plánem určeno pro sportoviště, případně obchodní prostory do jednoho tisíce metrů čtverečních. Sportoviště je již v rámci územního řízení řešeno v pásu podél Astraparku a Kasáren, směrem k soukromé školce.  Náš projekt se službami a obchody plynule navazuje a logicky doplňuje občanskou vybavenost v této části Klecan.


Proč se neupraví raději kasárna?

Horní část kasáren vlastní soukromý subjekt. Byly zakoupeny se záměrem vystavět zde byty pro cca 3.000 obyvatel. Z důvodu nedostatečnosti infrastruktury a občanské vybavenosti obce! tento záměr zatím zastupitelé nepodpořili. Tato  dnes zcela nově sdělená informace panem starostou jen potvrzuje správnost a nadčasovost našeho projektu. 


Proč se nevyužijí nebytové prostory v Astra parku?

Z diskuze občanů vyplynula bezvýchodnost v jakémkoli jednání se správcem konkurzní podstaty po investorovi realizujícím tento bytový komplex. Od samého počátku realizace tohoto bytového komplexu byl zřejmý zájem postavit a prodat byty bez podpory občanské vybavenosti, kterou požadovala obec.


Co když to zkrachuje?

Investovány budou vedle vlastních prostředků investora, zejména prostředky banky. 

Nájemníci se mohou měnit, stejně jako tomu bývá v rezidenčním sektoru. Mimoto jsme zatím neshledali dlouhodobě zkrachovalý objekt tohoto typu v těsném okolí Prahy.

Pokud takový existuje, dejte nám vědět. 


Je to tunel, budou tam pak sklady nebo výdejna "Uloženky".

Navržený projekt již delší dobu uzrával v našich hlavách, původní myšlenka vznikla hlavně z vlastní potřeby služeb v této lokalitě a nulového zájmu obce v tomto ohledu cokoli měnit.  O zmiňované variantě se sklady nepadl nikdy ani náznak myšlenky.  Mimoto je to jednak ekonomický nesmysl, výše nájemného u skladů je zcela v jiných rovinách než obchodní prostory.  Navíc by toto využití bylo v rozporu s územním plánem a stavebním povolením. Tudíž rekolaudace je nemožná. Sklady se dnes staví do pater, tento objekt má celkovou výšku 5,5m.


Investorka nezmínila konkrétní obchodníky, takže zase nic nevíme.

V současnosti si sami zastupitelé  neví rady, na kterou stranu se přiklonit a zda vůbec umožní změnu využití předmětného pozemku.  Uzavírat budoucí smlouvy je v tomto časovém úseku holý nesmysl.

Chceme zde vytvořit obchodní středisko se službami. S klíčovými partnery je tato nabídka předjednána, není však úplně vhodné tyto obchodní partnery v tomto okamžiku zveřejňovat.